top of page

อดีต...คือเครื่องเรียนรู้...


อรุณสวัสดิ์...อดีต..สอนเราเสมอ... จงใช้อดีตเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อพัฒนาตน . อย่าให้คนอื่นเอาอดีตมาดูถูกตนเอง อย่าให้ตัวเองเอาอดีตมากดข่มตนเอง . ดอกบัว นับเป็นดอกไม้พิเศษ ที่สวยงามและทรงค่า กระนั้นยังเกิดจากโคลนตม .. จึงไม่สำคัญว่าเกิดมาจากที่ใด...... แต่สำคัญว่า ปัจจุบันเราทำอะไร

#skillupกับครูเฟิร์น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page